Het project

titel

“waar energie samenkomt”

Stichting Inkluzie brengt kinderen en volwassenen met en zonder beperking met elkaar in contact. Dit doen wij door activiteiten te organiseren op het gebied van muziek, kunst, cultuur en fotografie. Hoe verschillend mensen ook zijn, door samen dingen te doen leer je elkaar beter kennen en te waarderen. Golfers zullen hebben ervaren dat de mooiste contacten worden gelegd onder het slaan van een balletje. Verschillen vallen weg, ieder speelt en doet mee naar eigen kunnen en met respect voor ieders talent. Door samen muziek te maken en te beleven, theater te spelen, samen te kijken naar het resultaat van een fotosessie, ontdek je de kwaliteiten van een ander. Ieder mens kan laten zien wat het in zich heeft, kan zich daardoor beter uiten en ook anderen meenemen in zijn belevingswereld. klik hier voor het jonge talent Inkluzie stimuleert mensen die daardoor elkaar en ook zichzelf beter leren kennen. Kennis maken met een wereld die je misschien nog niet kent is een spannende, maar ook prachtige en verrijkende ervaring. Ons doel is het leggen van verbindingen, waardoor verschillen wegvallen en we echt kunnen spreken van een inclusieve samenleving. We zijn heel erg blij dat de Sprengen-Bergh Golfdag 2020 onze stichting heeft uitgekozen als ‘goed doel’ voor dit mooie toernooi. Bij dit toernooi staat naast de eer van het winnen vooral het samen opkomen voor de medemens centraal. Een prachtig initiatief om sport en maatschappij zo met elkaar te verbinden. Stichting Inkluzie is voor haar financiering afhankelijk van de bijdragen van sponsoren, fondsen, deelnemers en de scholen van waaruit leerlingen deelnemen aan de activiteiten. En daarom zijn we zo blij met de steun van de Rotary Club Apeldoorn Sprengen en de Golf- en Businessclub Scherpenbergh! Dat ons werk gewaardeerd wordt blijkt uit een bezoek dat koningin Maxima aan ons leerorkest heeft gebracht en recent een item in een uitzending van Nieuwsuur. Link uitzending Nieuwsuur Graag laten we u op de golfdag een collectie laten zien van foto’s die door jongeren met een beperking samen met een amateurfotograaf zijn gemaakt. Onze hartelijke dank gaat uit naar de organisatoren van de Scherpenbergh Golfdag 2020 !!

De donatie van de Sprengen-Bergh Golfdag 2020 zal onder andere ten goede komen aan de aanschaf van aangepaste muziekinstrumenten voor mensen met een beperking.

Lees verder op de website inkluzie.nl

Of bel Telefoon (055) 534 07 41 of email: info@inkluzie.nl

Inschrijven voor de Golfdag is mogelijk via de volgende link: Inschrijven of bel met (055) 5051262